Skab orden og effektivitet med beskrivelsesværktøjet


Beskrivelsesværktøjet fra Molio (tidl. bips) er en branchestandard for byggeriets beskrivelser, så alle i værdikæden fra rådgiver til entreprenør, producent og bygherre taler samme sprog.

Det betyder færre misforståelser.

Strukturen sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag. 

Så ikke nok med at du sparer tid, kvaliteten bliver også bedre.

Anbefaling af værktøjet

Molios beskrivelsesværktøj (tidl. bips) dækker over de 40 mest anvendte arbejdsområder. Det kan bruges til alle entrepriseformer og både til nybyggeri, ombygning og renovering. 

330 danske rådgivere bruger allerede beskrivelsesværktøjet – lige fra enkeltmandsvirksomheder til landets største ingeniørfirmaer og tegnestuer. 

Med branchens fælles standardbeskrivelser får du en gennemprøvet struktur og kvalitetssikret fagligt indhold – og dine referencer er altid opdaterede. 

Læs mere om beskrivelsesværktøjet på bips.dk/værktøjsområde/beskrivelser

Vi sparer meget tid ved at bruge Beskrivelsesværktøjet i stedet for at lave alle beskrivelserne fra bunden. Det giver os i sidste ende en økonomisk besparelse og en større ensartethed i beskrivelserne, samtidig med at vores produktivitet øges

Kvaliteten af vores udbudsmateriale bliver bedre med Beskrivelsesværktøjet, fordi vi ikke skal begynde forfra hver gang.

Med værktøjet er vi opdaterede. Og vi mister ikke værdifuld viden og erfaring, når folk skifter job.

Gratis beskrivelsesanvisning – kom godt i gang!

330 rådgivere tager ikke fejl: Molio Beskrivelser kan spare din tid og gøre dine beskrivelser bedre.

Men før du går i gang, skal du lære principperne.

B1.000 indeholder strukturen for Molios Beskrivelsesværktøj både for byggesagsbeskrivelsen og arbejdsbeskrivelserne. Altså de regler og principper der gælder for anvendelse af beskrivelsesværktøjet ved udarbejdelse og brug af beskrivelser.

Send os en mail og få tilsendt en gratis, digital version af B1.000 Beskrivelsesanvisning!

Hvad er Molio Beskrivelser?


Med Molio Beskrivelser kan du på samme tid forbedre dine beskrivelser, effektivisere beskrivelsesarbejdet og spare tid. 


Molios beskrivelsesværktøj er en branchestandard, som rådgivere og andre projekterende bruger til at udarbejde beskrivelserne i udbudsmaterialet. 

Beskrivelsesværktøjet leverer både strukturen og indholdet i dine beskrivelser og er baseret på internationale standarder. Værktøjet opdateres løbende af over 30 fageksperter, som sørger for, at det altid er ajourført i forhold til gældende lovgivning og normer.

Værktøjet indeholder en byggesagsbeskrivelse med de overordnede betingelser til byggesagen og en stribe arbejdsbeskrivelser for de enkelte arbejder.

Du bruger værktøjet på følgende måde:

  • Grundlaget er basisbeskrivelserne, der beskriver de alment gældende krav til byggeri
  • Ved hjælp af paradigmer – altså skabeloner – beskriver du de projektspecifikke krav til byggeriet og laver tilføjelser og fravigelser i forhold til basisbeskrivelserne
  • Som støtte for arbejdet får du en vejledning og en anvisning, der har samlet alt materialet i ét dokument. 

Når du har udfyldt paradigmerne, skal du blot udsende de projektspecifikke beskrivelser. Det er op til tilbudsgiverne selv at anskaffe sig basisbeskrivelserne.

Spørgsmål og svar

Hvorfor bruge beskrivelsesværktøjet?

  • Du skal ikke selv bruge tid på at lave beskrivelserne fra bunden
  • Beskrivelsesværktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav og er altid opdateret til de gældende normer. Du sparer tid og undgår fejl, når du ikke selv skal tjekke referencer og holde dine beskrivelser ved lige
  • Kvaliteten af dit udbudsmaterialet bliver bedre
  • Dine beskrivelser bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt
  • Dine beskrivelser bliver opbygget på samme måde som andre rådgiveres, så det er let for tilbudsgiverne at forstå udbudsmaterialet og finde de forskellige oplysninger
  • Kommunikationen bliver mere entydig, og der opstår færre misforståelser
  • Beskrivelsesmaterialet minimeres, når du som rådgiver kun skal udsende de projektspecifikke beskrivelser

Stil os et spørgsmål

Send os en mail og få et svar.

Spørgsmål og svar her på siden vil blive udbygget undervejs.