Høring: revision af IKT-specifikationer (A102) og IKT-procesmanual (A402)

Publikationerne er ved at gennemgå en revision, som bl.a. opdaterer dem ift. det nye AB-system og ydelsesbeskrivelserne. Nu foreligger høringsmaterialet for udkastet til de reviderede IKT-specifikationer i 5. udgave siden den første kom i 2007.

 

Høringsperioden løber til og med onsdag den 6. marts 2019.  

 

Inkludering af digitale bygningsmodeller i AB 18, ABT 18 og ABR 18, samt præcisering af de digitale ydelser i Danske Arks og FRIs Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018, har nødvendiggjort en opdatering af IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen. 

 

Hvad er nyt i IKT-specifikationerne og IKT-procesmanualen?

Udover enkelte rettelser i de eksisterende tekster baseret på input fra praksis siden 2016, vedrører opdateringerne primært den reviderede ydelsesbeskrivelse:

  • Referencer til ydelsesbeskrivelsen er opdateret
  • Betegnelsen klient er ændret til bygherre jf. AB-dokumenterne og ydelsesbeskrivelsens anvendelse heraf
  • Ydelser for IKT-ledelse er suppleret
  • Der er foretaget præciseringer vedr. konsistens- og kollisionskontrol og digitale mangellister 
  • De nye IKT-punkter: Digitalisering af eksisterende forhold, Særlige visualiseringer og Andre digitale ydelser fra ydelsesbeskrivelsen er tilføjet.

 

Overordnede principper fra 2016-udgaven er fastholdt

Den 5. udgave følger principperne i 4. udgave fra 2016, da brugerne har udtrykt stor tilfredshed med denne opdatering af IKT-værktøjerne:

  • Opdelingen er fortsat: IKT-specifikationer for kravstillelse og en operativ IKT-procesmanual for leverandørteamets samarbejde og kravopfyldelse

  • Der er fortsat 3 modeller: A-modellen, hvor bygherrerne får opfyldt de basale IKT-krav og overlader en række valg til rådgiverne. B-modellen, der bringer en række de facto-standarder og -værktøjer i anvendelse, som mange bygherrer ønsker anvendt. P-modellen, som med fx udgangspunkt i A- og B-modeller kan projekttilpasses i forhold til behov, der fx kræver andre ydelser eller går ud over A- og B-modellernes kravstillelse

  • Værktøjet består fortsat af Anvisning for IKT-specifikationer, Paradigme for IKT-specifikationer, IKT-procesmanual, paradigme og udfyldt eksempel samt Eksempler for klassifikation og Eksempler på opdeling i forbindelse med udbud med mængder.