Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

Produktinformation
Varenummer: 12100139

Kategorier: Bygningsfysik , Byggejura
kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
 
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
 
 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 er tilføjet til din indkøbskurv.
 


Hvad lærer jeg?
Du lærer, hvordan du kan bruge den nye Eksempelsamling til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes. Og du får solidt indblik i, hvor og hvordan Eksempelsamlingens retningslinjer adskiller sig fra den tidligere udgave.

Indhold
Energistyrelsen har udgivet den med spænding imødesete "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012" som erstatter den hidtidige Eksempelsamling fra 2006.

På kurset gennemgås, hvordan Eksempelsamlingen benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes.

Vi gennemgår endvidere Eksempelsamlingens retningslinjer med særlig fokus på de punkter, hvor Eksempelsamlingen adskiller sig fra den tidligere udgave, herunder:

- Retningslinjer for brandsikring af enfamiliehus
- Retningslinjer for brandsikring af staldbygninger
- Retningslinjer for brug af brændbar isolering til udvendig isolering

Der er ikke sat tider på, hvor meget tid vi vil bruge på hver del - vi vil tilpasse undervisningen undervejs ud fra deltagernes ønsker til, hvor tyngden skal være.

Vores kursister siger
"Engagerede og meget vidende undervisere"
"Formidlingen var så god som emnet gjorde muligt. Stoffet "Eksempelsamlingen" er ikke let tilgængeligt og der er mange paradokser og skøn. Der blev derfor givet mange bud på mulige løsningsveje. Det var godt!"
"Jacob var glad, frisk og imødekommende. Afslappet men samtidig passioneret. Flemming havde en god ro/balance der kommer af mange års arbejde med dette område. Han fremstod meget kyndig."
"Jeg synes at begge undervisere viste stort overskud til at svare på alle de stillede spørgsmål. Det er rart at være på kursus, hvor underviserne er kompetente."
"Dygtige og super empatiske undervisere."
"Underviserne var rigtig gode. Deres fremlæggelser var meget interessante og meget pædagogiske. Det var et rigtig godt kursus!"

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til byggesagsbehandler, rådgiver, bygherre m. fl. som har arbejdet med den gamle Eksempelsamlingen, men som ønsker en genopfriskning af Eksempelsamlingens retningslinjer og en opdatering på, hvor de nye retningslinjer adskiller sig fra tidligere.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Undervisere
Risk consultant Jakob Lion Meyer, Marsh A/S
Fagleder Brand Flemming Ruddi Mørk, MT Højgaard A/S

Pris
4.250 kr. - inkl. Eksempelsamling.

Baggrund
Energistyrelsen har udgivet Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 som erstatter den hidtidige Eksempelsamling fra 2006.

Bestemmelserne i bygningsreglement 2010, kapitel 5, er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglement 2010. Det giver fleksibilitet og udviklingsmuligheder for byggeriet og byggeriets leverandører.

Eksempelsamlingen har været længe imødeset med dens beskrivelser af formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis.

Eksempelsamlingen giver dig en nyttig række af eksempler på, hvordan
bestemmelserne kan opfyldes.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.