Fugt i bygninger 2. udg. e-bog pdf e-bog

Fugt i bygninger 2. udg. e-bog

Produktinformation
Forfatter: Erik Brandt
Sider: 259
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
udgave: 2. udgave
ISBN-13: 9788756313803
Varenummer: sbian224e

Kategorier: BR10 , Fugt
kr. 390,00
(ekskl. moms)
 
kr. 487,50
(inkl. moms)
 
 
Fugt i bygninger 2. udg. e-bog er tilføjet til din indkøbskurv.
 


Siden udgivelse af SBi-anvisning 224 i 2009 er der i 2010 kommet et nyt bygningsreglement, BR10 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).
Selvom kravene til fugtsikre huse i det store og hele er uforandrede fra det tidligere Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen,
2008), har vi fundet det hensigtsmæssigt at indføje opdaterede referencer og konsekvensrettelser i denne 2. udgave af anvisningen.

Denne 2. udgave af anvisningen adskiller sig i hovedsagen fra 1. udgave ved en række justeringer af tekst og illustrationer.

Der er følgende væsentlige ændringer:

- Omtalen af bygningsreglementets krav til tilførsel af udeluft er justeret, og teksten om montering af dampspærre og sikring mod radon og skimmelvækst er opdateret.
- Figur 40, 46, 48, 62, 64, 65, 66, 114 og 126 er erstattet af nye figurer, og øvrige figurer er grafisk justeret.
- Der er foretaget præciseringer og rettelser i figurteksterne til figur 5, 6, 15, 31, 46, 72, 76 og 104.
- Der er i samarbejde med en række organisationer inden for byggebranchen sket ændring i ventilationskravene for ventilerede tagkonstruktioner, jf. tabel 19, og der er ved samme lejlighed sket mindre opdateringer af den øvrige del af afsnittet om tage.
- Tabel 25, der oplister byggematerialers varmeledningsevne er opdateret.
- Forudsætningerne for at anvende vanddampdiagrammet i figur 3, 4 og 5 er præciseret.

Mange fugtproblemer i nybyggeri stammer fra uhensigtsmæssig håndtering af byggematerialer og arbejdsoperationer under udførelsen.
I erkendelse af dette udarbejdede SBi i 2010 for Erhvervs- og Byggestyrelsen en vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (Møller, 2010).
Vejledningen fokuserer på udførelsesfasen og anbefaler en systematisk vurdering af fugtrisici. Der henvises til denne vejledning for en detaljeret behandling af BR10 s krav om, at man
- undgår materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme
- afsætter tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og konstruktioner
- anvender totalinddækning af byggeriet under udførelsen overalt, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der er særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger
- foranstalter faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer på
byggepladsen.

Ved efterisolering af småhuse kan man finde hjælp til at vurdere de fugttekniske risici i SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (Møller, 2012a). Anvisningen viser eksempler på efterisolering af tag, ydervæg, kælder og terrændæk med særligt fokus på, at de er robuste og fugtteknisk forsvarlige.
Fugtforhold ved efterisolering af etageboliger er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008).


Anvisning 224 afløser den meget anvendte SBi anvisning 178 Bygningers fugtisolering.

VIGTIGT: Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog
 
Du kan læse din e-bog på en computer med styresystemerne Windows eller Mac OS. Linux supporteres ikke, men virker i de fleste tilfælde. Du kan også bruge iPad/iPhone.

 

E-bøger købt hos Byggecentrum er uden returret, idet indholdet er digitalt og ikke leveres på et fysisk medie.Vi understøtter desværre ikke Citrix/terminalserver løsninger, da programmet der styrer e-bogen kræver en unik MAC-adresse.

 

Hvad må du?

 • Har du installeret din e-bog på en PC har e-bogen følgende rettigheder:
  - Du kan udskrive én gang.
        Sørg for, at printeren er tilsluttet og fungerer korrekt, inden du udskriver e-bogen.
        Vær opmærksom på, at filen ikke kan printes i duplex.
  - Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen.
  - E-bogen har til gengæld ingen udløbsdato.
  - E-bogen er en enkeltbrugerudgave og kan kun åbnes på én computer - nemlig den computer,
    som downloader e-bogen.
  - Du kan godt flytte filen - for eksempel før udskiftning af computeren. Du skal bruge et 'unlock'-værktøj,
    og det kan kun bruges på e-bøger, som er købt efter den 01.01.2011.
  - Du kan vælge at hente værktøjet, som enten zip- eller exe-fil.
    >> ZIP-fil
    >> EXE-fil
    Bemærk at Unlock-værktøjet kun kan bruges i Windows og ikke til Apples produkter.

 • Har du installeret din e-bog på iPad eller iPhone skal du være opmærksom på at FileOpen app’en ikke understøtter print så derfor kan bogen ikke udskrives, ellers samme betingelser som ovenfor.
 • Har du problemer med at åbne e-bogen, så vær sikker på, at du har installeret FileOpen først og har genstartet din pc.