ABR 89 (kursus)
Kategorier: Byggejura

ABR 89 (kursus)

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Steen Hellmann
Kursusdato
Kursussted
Status
 
23.01.2018 09:00-16:15
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
ABR 89 (kursus) er tilføjet til din indkøbskurv.
 
06.09.2018 09:00-16:15
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
ABR 89 (kursus) er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen

Gennemgang, rådgiveraftale, retspraksis/cases, aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne

Hvad lærer jeg?
Du får en grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 89 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.

Du får reglerne illustreret ved praktiske eksempler. Og du får især sat fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber.

Du får derved overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

Indhold
Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 89:

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR´en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.
Du vil her også få gennemgået retspraksis og få gennemgået en række afgørelser til underbygning af undervisningen. Og du vil blive udførligt orienteret om de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.

Vi guider dig gennem hele ABR´en, men fokuserer særligt på det, du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:
- Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser
- Typiske rådgiveraftaler
- Budgetansvar
- Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter
- Honorarformer / Muligheder for ekstra honorarer
- Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
- Konkrete tvister

Du får det hele serveret i et ping-pong mellem tekniker og jurist, så du får emnet illustreret og aktualiseret gennem både advokatens teoretiske vinkel og den mere praktiske teknikervinkel.

Vi vil meget gerne have gang i en aktiv dialog mellem dig og vores meget vidende undervisere, så vær endelig på mærkerne mht. at få spurgt godt ind til alt om ABR.

Målgruppe
Rådgivere der ønsker et grundlæggende kendskab til ABR 89 opdateret og aktualiseret. Der vil således blive forudsat et vist forudgående kendskab til reglerne fra kursusdeltagernes side.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Rigtig godt kursus"

Undervisere
Partner, advokat (L) Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT
Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Ronny Niemann har siden 1996 arbejdet som Bygningskonstruktør i Arkitektbrancen, fra 2006 til 2013 desuden arbejdet med Arkitektansvarssager hos Tryg forsikring. Har undervist på Byggeøkonomuddannelsen og på Forsikringsakademiet om byggeriets ansvarsforsikringer. Det seneste år har han været ansat hos JJW Arkitekter, med ansvar for kontrakter, kvalitetssikring, IT og resourcestyring.

Baggrund
ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.
ABR 89 regulerer således forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

F.R.I og P.A.R s (Danske Arkitekt virksomheder) Ydelsesbeskrivelser, forudsætter at der er indgået en aftale efter ABR 89 og supplerer dermed ABR 89. Ydelsesbeskrivelserne definerer entydigt de ydelser som er indeholdt i god rådgivning. De er præcist beskrevet og udmærker sig ved også at definere klientens ydelser i de givne faser.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30
Registrering - morgenmad

Kl. 09.00
Velkomst og introduktion

Kl. 09.10
ABR 89
- Indledende om ABR89
- Rådgivningsformer
- Rådgiveraftalen
- Fravigelser fra ABR89
- Budgetansvar
- Ydelsesbeskrivelsen

Kl. 10.45
Pause kaffe/te

Kl. 11.00
- Ydelsesbeskrivelsen fortsat

Honorarreglerne
- herunder muligheden for tillægshonorar

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 12.45
ABRs regler om standsning og udskydelse af rådgivningsopgaven

Kl. 13.40
Pause - kaffe/te og kage

Kl. 13.50
Reglerne om ansvar
- Projektansvar
- Tilsynsansvar
- Tidsfrister
- Forsikringsdækning

Kl. 16.00
Spørgsmål og afrunding

Kl. 16.15
Tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.