Almene boliger 2018 - renovering og nybyg

kr. 6.750,00
(ekskl. moms)
kr. 8.437,50
(inkl. moms)
Kursusdato
Kursussted
Status
 
05.11.2018 09:15-16:30
06.11.2018 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Almene boliger 2018 - renovering og nybyg er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Konference
Almene boliger 2018 - renovering, nybyg og bæredygtighed


Temaet på Molios årlige konference om den almene sektor er i år:
Nye planlægningsværktøjer. Nye regler. Større fysiske ændringer. Krav til helhedsplanlægningen. Bæredygtighed.

Formål og udbytte
På Molios årlige konference om renovering og nybyg i den almene sektor får du i år bl.a.:

- Indblik i nye planlægningsværktøjer, regler, vejledninger, organisationsformer mv. og bud på, hvordan du kan få mest/bedst muligt ud af dette
- Bud på, hvad du kan lære af interessante større fysiske ændringer
- Cirkulær økonomi i renoveringsprojekter
- bæredygtig byudvikling af almene boligområder
- værktøjer til bæredygtighed, energi, komfort og processer
- Svanemærkning ved renovering.

Indhold
Årets konference er delt op på to dage.
Man kan deltage på én dag eller dem begge..

Dag 1: Ny planlægning og fysiske ændringer
Nye planlægningsværktøjer
- Nye IKT-paradigmer til den almene sektor Digitale frontløbere
- Det nye AB-system AB 18 og ABR 18 ved renovering
- Den delegerede Bygherremodel ved fysiske ændringer

Større fysiske ændringer
- Omdannelse og renovering af udsatte boligområder
- Arkitektvinklen ved større indgreb
- Byomdannende projekter i støbeskeen - Landsbyggefonden

Helhedsplanlægning
- Nye vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri
- Strategisk partnering og rammeudbud hvilke fordele kan opnås ved disse organisationsformer

Dag 2: Bæredygtig renovering af almene boliger
Renovering af især efterkrigstidens boligbyggerier ud fra både et bevarings-perspektiv og med fokus på det store revitaliserings potentiale: Hvordan kan boligområderne overleve som gode og menneskelige rammer med en tryg atmosfære i en fremtid med blandede bymiljøer?

I renovering og omdannelse er bæredygtighed en afgørende faktor. Begrebet bæredygtighed har mange definitioner og endnu flere fortolkninger. Dagen viser, hvilke problemstillinger der er vægtet i de enkelte projekter, og hvordan den praktiske udførelse er gennemført frem til fornyede langtidsholdbare by-områder.

Endvidere vil vi se på nogle af de nye værktøjer, der bliver taget i brug for at sikre bæredygtigheden i proces og dialog og mht. energi og indeklima.

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger er medarrangør af konferencens dag 2 og bestyrelsesmedlem i FBBB Inge Vestergaard er konferenceleder på dagen.

Målgruppe
Beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra almene boligorganisationer og andre professionelle fra virksomheder og organisationer indenfor byggebranchen.

Undervisere
Molio har samlet en lang række af de allervigtigste aktører, som i et mix mellem cases, drøftelser og indlæg vil give deres håndfaste erfaringer, drøfte muligheder og give masser af gode råd videre.

Se program

Tid og sted
5. - 6. november 2018 i HUSET Middelfart

Pris
Dag 1: 3.700 kr. ekskl. moms
Dag 2: 3.700 kr. ekskl. moms

Konferencen koster kr, 6.750,-. (ekskl. netværksmiddag og overnatning).

Kontakt Gurli Andresen på tlf. 70120600 eller mail ga@molio.dk, hvis du ønsker netværksmiddag og overnatning, som fås til en særpris på kr. 795,- (ekskl. moms). Prisen gælder kun for middag og overnatning i HUSET Middelfart (først-til-mølle-princip).

* Hvis du ønsker at deltage på begge dage:
- Bare tilmeld dig her helt normalt.

* Hvis du ønsker "kun" at deltage på en af dagene:
Tilmeld dig da på en af følgende to måder:
- Tilmeld dig til Gurli Andresen på tlf. 70120600 eller på mail ga@molio.dk
- Tilmeld dig her online, men skriv i kommentarfeltet undervejs i tilmeldingen, hvilken dag, du kun ønsker at deltage på - så får du faktura på det rette beløb.

Indlægsholdere
Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse
Konsulent Klaus Kramshøj, AlmenNet
Projektdirektør, cand.jur., ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri
Advokat, chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben Management
Professor Claus Bech-Danielsen, SBi
Funktionsleder, byggeteknisk funktion Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden
Chefkonsulent Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC
Inge Vestergaard, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Associate Professor, achitect maa
Seniorspecialist Rikke Stenbro, NIRAS
Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening
Partner Søren Nielsen, Vandkunsten
Steffen Petersen, Ingeniørhøjskolen
Associate Professor Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet
Seniorkonsulent Gitte Gylling Olsen, Rambøll
Markedschef Henrik Hougaard, Ecolabell
Bæredygtighedsingeniør Hanne Tine Ring, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma as
Direktør Allan Werge, Al2bolig, Tilst

Baggrund
Renovering af almene boligområder præger i høj grad byggeaktiviteten i disse år, og samtidig ændres forudsætningerne for planlægningen og realiseringen af de igangværende forandringer.

Her drejer det sig især om den modernistiske arkitektur som den kommer til udtryk i 60 ernes og 70 ernes store almene boligbebyggelser, der er fremstillet i modulprojekteret betonelement teknologi. Nogle af disse bebyggelser er aktuelle på den udskældte ghettoliste.

Den mere traditionelle renovering, hvor målene er bedre miljø, bæredygtighed, økonomi og sociale forhold, kombineres således allerede i flere bebyggelser med større indgreb. Det er et stort spektrum af forbedringer, der tages i brug: Nedrivninger, tilbygninger, nye bygninger, nye funktioner, stianlæg, parker m.v.

Der er i dag kun er begrænsede erfaringer med muligheder og tekniske erfaringer med større fysiske ændringer.

Der forventes en forstærket udvikling i de kommende år med regeringens planer om at se disse ændringer i sammenhæng med stærke boligsociale formål. Det er opfattelsen, at den fysiske indretning af bebyggelserne kan spille en afgørende rolle på flere områder herunder ift. de transformerede boligbe-byggelsers fremtidige omdømme i samfundet.

Dertil træder et nyt AB-system i kraft 1. januar 2019 og afløser de gældende Almindelige Betingelser. Digitalisering er under stærk udvikling - blandt andet med bedre muligheder for at belyse alternative løsninger. Der sættes større fokus på forundersøgelser for at sikre økonomien i en renovering. Og på området bæredygtighed vinder brugen af cirkulær økonomi frem.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Almene boliger 2018 - renovering, nybyg og bæredygtighed

Ny planlægning, større fysiske ændringer og bæredygtighed


Dag 1: Nye planlægningsværktøjer Nye regler Større fysiske ændringer - Krav til helhedsplanlægningen

Kl. 08.30 Registrering - morgenmad

Kl. 09.15 Velkomst
v/Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse

Nye planlægningsværktøjer og regler

Kl. 09.30 Nye IKT-paradigmer til den almene sektor
AlmenNet har udarbejdet et koncept for IKT-arbejdet med paradigmer for aftaler, ydelsesbeskrivelser, brug af Forvaltningsspecifikation mv.
v/Konsulent Klaus Kramshøj, AlmenNet

Kl. 10.00 Nyt AB-system - det hurtige overblik for den almene sektor
AB 18 og ABR 18 offentliggøres 21. juni 2018 - med ibrugtagning 1. januar 2019.
v/Projektdirektør, cand.jur., ingeniør, Henrik Fausing (Dansk Byggeri). Henrik Fausing er Dansk Byggeris repræsentant i AB-udvalget.

Kl. 10.45 Pause - kaffe/te

Kl. 11.00 Den delegerede Bygherremodel
Du får et praksisorienteret overblik over, hvordan den delegerede bygherremodel gør det muligt at realisere projekter i et samarbejder mellem private aktører og offentlige og almene bygherrer.
v/Advokat, chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben Management

Større fysiske ændringer

Kl. 11.40 Omdannelse og renovering af udsatte boligområder
I forlængelse af den aktuelle diskussion omkring ghettoer i den almene boligsektor, ses på sammenhængen mellem sociale forhold og fysiske forandringer altså: Hvilke sociale forbedringer kan der reelt opnås gennem fysiske indsatser i almene boligområder.
v/Professor Claus Bech-Danielsen

Kl. 12.20 Frokost

Kl. 13.15 Case
Planlagte fysiske ændringer

Kl. 13.45 Byomdannende projekter i støbeskeen
Tendenser i igangværende og kommende projekter.
v/Funktionsleder, byggeteknisk funktion Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Kl. 14.25 Pause kaffe/te

Helhedsplanlægning og udvikling

Kl. 14.40 Nye vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggeri

Nyt vejledningsmateriale om udbud af byggeri i kommuner og den almene sektor skal bidrage til at fremme en effektiv udbudsproces og anvendelsen af fleksible udbudsformer, så der dermed opnås bedre og billigere byggeri.

Vi ser på vejledning om udbud af byggeopgaver i alment boligbyggeri opdelt i nybyggeri og renovering og tilknyttede eksempelsamling.
v/Chefkonsulent Karsten Gullach, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Kl. 15.20 Pause - kaffe/te

Kl. 15.35 Strategisk partnering og rammeudbud. Hvilke fordele kan opnås ved disse organisationsformer
REBUS projektet.
v/Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC

Kl. 16.15 16.30 Opsamling fælles evaluering og kommentarer
Tak for i dag på gensyn i morgen


Dag 2: Bæredygtig renovering af almene boliger

Kl. 08.30 Registrering - morgenmad

Kl. 09.15 Velkomst og overblik
v/Inge Vestergaard, Arkitektskolen Aarhus

Kl. 09.30 Levetidsforlængende indsatser for eksisterende betonbyggeri et element i bæredygtig byudvikling
Hvorfor kan det være en pointe at få de bygninger, der er bygget, til at så lidt længere. Suppleret af en case, hvor tværfaglige genbrugs- og genanvendelses potentialer i en almen bebyggelse er blevet gennemført.
v/Rikke Stenbro, senior specialist, NIRAS

Kl. 10.15 Pause - kaffe/te

Kl. 10.30 Omdannelsen af Aalborg Øst
Case: Kildeparken 2020

Fortætning og renovering, samt tilføjelse af nyt sundhedshus. Her er arbejdet med bæredygtighed på mange forskellige niveauer, sociale projekter, delebiler, LAR, energirenovering mm.
v/Sven Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening

Kl. 11.15 Bæredygtig renovering og recirkulering
Gellerup blok B7. Ideer til renovering: udstilling på Biennalen Venedig2018
v/Søren Nielsen, partner, Vandkunsten

Kl. 12.00 Frokost

VÆRKTØJER:
BÆREDYGTIGHED, ENERGI, KOMFORT og PROCES

Kl. 13.00 BeReal - luk hullet mellem beregnet og faktisk energiforbrug.
Et gratis online værktøj, der med en automatisk korrektion af en energirammeberegning kan give et mere realistisk estimat af bygningers faktiske energiforbrug i projekteringsfasen. Kan sammenligne faktiske energiforbrug med det forventede forbrug, og dermed kvalitetssikre byggeriet.
v/Steffen Petersen, Ingeniørhøjskolen

Kl. 13.30 IV20 et værktøj til vurdering af indeklimakvalitet.
Samfundspartnerskabet REBUS har udviklet et værktøj til vurdering af indeklimaet i en bolig. Kan bruges både til nybyggeri og til renovering.
v/Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet

Kl. 13.50 Bæredygtige materialer og cirkulære løsninger
Gitte Gylling Olsen, seniorkonsulent, Rambøll

Kl. 14.20 Pause kaffe/te

Kl. 14.40 Ecolabel
Svanemærke for bygningsrenovering
v/Henrik Hovgaard, Ecolabel

Kl. 15.10 Dialog- og prioriteringsværktøj til brugerinddragelse i beslutningsprocesser
Værktøjet er udviklet til dialog med beboerdemokrater, og prioriterer tidlig involvering af indsatsområder for bæredygtige byggeprojekter.
v/Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen
v/Allan Werge, Direktør, Al2bolig, Tilst

Kl. 15.30 16.00 Opsamling
Fælles evaluering og kommentarer
Tak for i dag
v/Inge Vestergaard, Arkitektskolen Aarhus

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.