Brand
Kategorier: Bygningsfysik

Brand

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Jakob Lion Meyer
Kursusdato
Kursussted
Status
 
10.04.2018 08:00-21:00
11.04.2018 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brand er tilføjet til din indkøbskurv.
 
10.09.2018 08:00-21:00
11.09.2018 08:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brand er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Overordnede kursusmål
Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Læringsmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger.
2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt.
3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand.
4. Redegøre for fagområdets terminologi.
5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring.
6. Beskrive principper for brand- og røgspredning.
7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand.
8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag.
9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi
10. Udføre en simpel evakueringsberegning
11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner.
12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

Kursusindhold
Kurset berører følgende emner:
1. Gældende lovgivning for bygninger i tilfælde af brand
2. Brandkravene i BR15 samt udpluk af "Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri" og "Information om brandteknisk dimensionering"
3. Introduktion til brandteknisk prøvning og klassifikation
4. Brandbelastning og brandeffekt
5. Flammer og røgfaner
6. Røgfyldning
7. Evakueringsstrategier
8. Aktiv og passiv brandsikring
9. Evakueringsanalyse - håndberegning
10. Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
11. Materialegenskaber ved brand for træ, stål og beton
12. Konstruktioners respons som følge af brandpåvirkning

Vores kursister siger:
"Ud over at være et utroligt spændende emne kunne jeg mærke, at underviserne også var meget interesserede, involverede og dygtige i deres fag."
"De visuelle effekter (især videoerne) var virkelig en øjenåbner for, hvor vigtigt brandforhold er."
"SUPER kursus, meget spændende."
"Kurset gav en god helhedsforståelse for brand i bygninger."

Undervisere
Risk consultant Jakob Lion Meyer, Marsh A/S
Risk Executive, ingeniør Therese Schiang Franck, Aon Risk Solutions
Brandingeniør, PhD Janne Gress Lindstrøm Frederiksen, DBi

Fagkoordinator
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Rabatter kan ikke kombineres.
Dag 1

Kl. 08:30 Registrering og morgenmad

Kl. 09:00 Velkomst og formål samt præsentation af indlægsholdere og kursister
v/kursusleder

Kl. 09:30 Gennemgang af den gældende lovgivning i forhold til brand
- Overordnet gennemgang af lovgivningen i relation til bygge- og beredskabsloven
- Gennemgang af brandkravene og principper for eftervisning heraf vha. vejledninger
- Brandteknisk dokumentation - hvornår og hvordan?

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13.00 Gældende lovgivning i forhold til brand - fortsat

Kl. 14:00 Branddynamik
- Introduktion til branddynamik
- Brandbelastning og brandeffekt
- Flammer og røgfaner
- Røgfyldning
- Praktiske eksempler

Kl. 17:30 Pause

Kl. 18:00 Middag

Kl. 19.30 Workshop

Vi går i samlet flok til KulturØen, en rask gåtur på ca. ½ time, hvor vi får lejlighed til at tale uformelt sammen og fordøje den gode mad.

KulturØen indeholder både turistbureau, restaurant, biograf og bibliotek. Indretningen er åben og overskuelig. Der er glaspartier eller helt åbent ind til turistbureau, bibliotek, biograf og restaurant. Uanset hvor man er, fornemmer man livet i hele huset. Bibliotekets 1 sal. har åben forbindelse til foyeren og fra balkonen på 2. sal er der et godt kig ned gennem hele huset.

Vi går rundt i bygningen og ser på, hvorledes de brandmæssige udfordringer er løst.

Vi forventer at være hjemme på kursuscenteret igen senest kl. 22.

Kl. 20:00 Workshop - erfaring fra hverdag og arbejde.
Der serveres øl og vand

Dag 2

Kl. 08:30 Evakuering
- Introduktion til evakuering i tilfælde af brand
- Evakueringsstrategier
- Evakueringsparametre
- Introduktion til håndberegninger
- Anvendelse af håndberegninger på konkrete eksempler
- Illustration af avancerede evakueringsberegninger
v/Janne Gress Lindstrøm Frederiksen

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 13:00 Konstruktionsbrandteknik
- Brandpåvirkning
- Hvordan opfører de forskellige materialer sig under brand? (beton, stål og træ)
- Principper for dokumentation af brandmodstandsevne
- Praktiske eksempler
v/Janne Gress Sørensen

Kl. 14:30 Opsamling og spørgetime
v/alle indlægsholdere

Kl. 15:15 Pause

Kl. 15:30 Prøve (obligatorisk for dem som tager hele bygningsfysikuddannelsen)

Kl. 16:30 Kurset slutter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

På kurset udleveres bogen "Brannteknisk rømningsanalyse" af Bjarne Christian Hagen. Du får desuden adgang til e-bogen "Brandfysik og brandteknisk design af bygninger" af Lars Schiøtt Sørensen.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.