Bygherrekompetencer modul 2 - 2016/2017

kr. 17.000,00
(ekskl. moms)
kr. 21.250,00
(inkl. moms)
Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb, der giver opdateret indsigt i de centrale kompetencer.

OBS! Kurset afholdes over 3 dage inkl. overnatning.

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Flere oplysninger om Bygherrekompetencer: Klik her

Vores kursister siger:

"Jeg er helt klart bedre forberedt til at planlægge og gennemføre et fremtidigt byggeprojekt."

"Professionelle indlæg med højt fagligt niveau."

"Kurset var vel tilrettelagt med en tilpas fordeling af teori og små praktiske opgaver, samt gruppediskussioner. Indlæggene fra de forskelligt organiserede bygherrer var enormt interessante. GODT kursus!"

Uddannelsen består af tre moduler af hver 3 dages varighed med efterfølgende projektopgave samt en afsluttende eksamen.
Diplom opnås for deltagelse på modulet og bestået besvarelse.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

OBS! Kurset afholdes over 3 dage inkl. overnatning. Der opnåes rabat ved at tilmelde sig hele uddannelsen inkl. eksamen. Prisen er 48.000 kr. ekskl. moms. Ring til Byggecentrum, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt hele uddannelsen på én gang

Modul 1 = 3. - 5. oktober 2016
Modul 2 = 5. - 7. december 2016
Modul 3 = 6. - 8. februar 2017
Eksamen = 27. marts 2017
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.