Guide til lavenergiboliger 2015 og 2020
Kategorier: Design, Installationer, Energi

Guide til lavenergiboliger 2015 og 2020

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Niels Hørby Jørgensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
06.10.2016 09:15-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Guide til lavenergiboliger 2015 og 2020 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
22.03.2017 09:15-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Guide til lavenergiboliger 2015 og 2020 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
30.10.2017 09:15-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Guide til lavenergiboliger 2015 og 2020 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
- kom lettest i mål

Hvad lærer jeg?
Nye lavenergihuse i klasse 2015 og 2020, stiller krav til bedre isolering, bedre styr på indeklimaet og også varmeanlæggene skal designes anderledes når varmetabet formindskes. På kurset vil vi komme omkring de vigtigste parametre, så du bliver godt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

På kurset lærer du om de bedste og mest funktionelle energiløsninger, så det nye lavenergihus bliver så omkostningseffektivt som muligt.
Du bliver guidet igennem projektering af 2015 og 2020 lavenergiboliger, med de energitekniske løsninger som fungerer optimalt i hverdagen, når bygningskroppen skal spille sammen med de tekniske installationer.

Gennem anvendelse af beregningsprogrammerne Be15 og Energy10 testes, hvordan forskellige løsninger påvirker energiforbruget, og hvordan man bedst opfylder kravene for energirammen.

Kurset er udformet som en praktisk projekterings-guide til lavenergibyggeri i lavenergiklasse 2015/2020, og har især fokus på hvordan man lettest opfylder de nyeste krav i BR15.

Du får grundlæggende viden om hvordan man på en god måde skruer et lavenergihus sammen som fungerer, både i energiberegningen og i virkeligheden når bygningen tages i brug.

Der veksles mellem oplæg om forskellige tekniske løsninger og mindre gruppeopgaver, hvor de forskellige løsninger vurderes og afprøves i software fra EnergySystems eller Be15.

Indhold
- Typiske isoleringstykkelser, og nye pladsbesparende løsninger
- Kompakt design som minimerer energiforbruget
- Vinduesarealer og orientering
- Solafskærmning
- Beregning af sommerkomfort
- Varmefordelingsanlæg med radiatorer, let og tung gulvvarme.
- Varmestyring
- Typiske fejl ved projektering af varmeanlægget
- Husets tæthed
- Naturlig ventilation
- Ventilation med varmegenvinding, (central og decentral)
- Valg af varmekilde, fjernvarme eller varmepumpe
- Boligventilationsvarmepumper
- Solceller, typiske anlæg og hvordan det påvirker beregningen

Kurset beskæftiger sig ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

Målgruppe
Bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre teknikere som projekterer énfamilieboliger.

Projekterende og byggefirmaer som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med de nye regler, beregninger og blive bedre til at finde de optimale løsninger.

Vores kursister siger
"Det berørte mange relevante problemstillinger"
"Det var godt at for et overblik over hvordan nye/fremtidige bygninger skrues sammen. Det var godt at drøfte med de andre kursister."
"Dejligt med et kursus, hvor der blev "nørdet" lidt i Be10 end bare sædvanlig snak om energi"
"Emnerne var meget relevante.

Undervisere
VVS tekniker og indehaver Michael Sand, Sand Energi

Michael Sand har projekteret og installeret varmeanlæg i et stort antal lavenergibygninger, og formidler gennem sine erfaringer best-practice viden. Han er desuden tidligere underviser på Aarhus Arkitektskoles uddannelse til Passivhusdesigner.

Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, Energitjenesten

Niels Hørby Jørgensen er til daglig energivejleder, og vejleder private såvel som offentlige bygherrer i forbindelse med energirigtig byggeri. Niels har stor erfaring i arbejdet med praktisk anvendelse af bygningsreglementet, og har udført Be10 beregninger og ydet rådgivning ved projektering og opførelse af et stort antal lavenergihuse. Underviser desuden på kurset Be10 hos Byggecentrum.

Baggrund
Kurset er aktuelt pga. de energiregler i Bygningsreglementet BR15, hvor lavenergibyggeri bliver standard fra sommeren 2016.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad

Kl. 9.15 - 9.30
Præsentation af dagens program og indlægsholdere

Kl. 9.30 - 10.00
Bygningens design gør en afgørende forskel!

En kompakt bygning og vinduer med en fornuftig størrelse og orientering, gør det lettere og derved billigere at opfylde energikravene. I virkelighedens verden er der mange andre hensyn end de energimæssige, og derfor bliver designet sjældent energimæssigt perfekt, men bygningers udformning bør altid tænkes ind i større eller mindre omfang.
Du får eksempler på gode og mindre gode løsninger.

Kl. 10.00 - 10.15
Pause

Kl. 10.15 - 11.15
Hvordan opfylder man de nye krav til sommerkomfort?

Udvendig eller indvendig solafskærmning er ofte nødvendigt for at kunne opfylde de nye krav om at boliger ikke må blive for varme om sommeren. Men især udvendig afskærmning påvirker husets arkitektur meget.
Tunge konstruktioner og god mulighed for udluftning er også en del af løsningen når overtemperaturer skal undgås.
Vi zoomer ind på de forskellige løsninger, går tæt på reglerne og viser beregningsmetoden.

Kl. 11.15 - 12.00
Varmefordelingsanlæg - gulvvarme og radiatorer

Varmeanlægget i lavenergihuse kan give problemer hvis det ikke er udført så det passer til et lavenergihus.
I dette afsnit kommer vi ind på fordele og ulemper ved tung kontra let gulvarme, samt viser eksempler på opbygning af gulvkonstruktion med let gulvvarme.
Vi vurderer også om det kan fungere med gulvarme i stueplan og radiatorer på 1 sal.
Vi gennemgår varmestyring til gulvvarme og radiatorer, og kigger på typiske fejl som gør, at varmefordelingsanlægget ikke fungerer tilfredsstillende.

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.45
Centralt eller decentralt ventilationsanlæg?

Nye enfamiliehuse må godt bygges med naturlig ventilation, men den typiske løsning er dog et centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding for at sikre et godt indeklima.
Vi vurderer om et af de nye decentrale anlæg funger i praksis, om de giver et tilfredsstillende luftskifte og om der en el-besparelse sammenlignet med et almindeligt ventilationsanlæg. Vi viser eksempler, og prøver central og decentral ventilation af i beregningssoftware.

Kl. 13.45 - 14.00
Pause

Kl. 14.00 - 15.00
Fjernvarme eller varmepumpe?

Hvordan vurderer du om fjernvarme eller varmepumpe er den rigtige løsning i den konkrete byggesag. Vi guider dig til det der er vigtigt at have fokus på, og laver en enkel øknomiberegning hvor fjernvarmen holdes op imod en varmepumpeløsning. Vi kikker nærmere på boligventilationsvarmepumper.

Kl. 15.15 - 16.00
Solenergi som supplement

Solceller er stadig en effektiv metode til at overholde BR15 kravene. Vi forklarer de nye regler for hvordan solceller indregnes med henholdsvis fjernvarme og med varmepumpe.
Kort omkring typiske anlæg, og hvad du skal være opmærksom på med hensyn til størrelser og placering.
Vi efterprøver det også i beregningssoftware.

Kl. 16.00
Kurset slutter

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser