Projekteringsguide - lavenergiboliger 2015 og 2020
Kategorier: Design, Installationer, Energi

Projekteringsguide - lavenergiboliger 2015 og 2020

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Niels Hørby Jørgensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
22.03.2017 09:15-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Projekteringsguide - lavenergiboliger 2015 og 2020 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
30.10.2017 09:15-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Projekteringsguide - lavenergiboliger 2015 og 2020 er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Den 1. juli 2016 trådte Bygningsreglement 2015 endeligt i kraft med nye, skærpede regler på energiområdet. Det betyder bl.a. at Lavenergiklasse 2015 nu er minimumskrav

På kurset får du indsigt i de bedste og mest funktionelle energiløsninger, så det nye lavenergihus bliver så omkostningseffektivt som muligt. Ved anvendelse af beregningsprogrammer demonstrerer vi, hvordan forskellige løsninger påvirker energiforbruget, og hvordan du bedst opfylder kravene for energirammen.

Indhold og udbytte
Nye lavenergihuse i klasse 2015 og 2020 stiller krav til bedre isolering, bedre styring af indeklimaet og også varmeanlæggene skal designes anderledes, når varmetabet formindskes. På kurset kommer vi omkring de vigtigste parametre, så du bliver godt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

Du bliver guidet gennem de energitekniske løsninger, som fungerer optimalt i hverdagen, når bygningskroppen skal spille sammen med de tekniske installationer.

Du får grundlæggende viden om, hvordan du på en god måde skruer et lavenergihus sammen, som fungerer både i energiberegningen og i virkeligheden, når bygningen tages i brug.

På kurset arbejder vi med
- Typiske isoleringstykkelser, og nye pladsbesparende løsninger
- Kompakt design som minimerer energiforbruget
- Betydningen af vinduesarealer og orientering
- Solafskærmning
- De nye krav til sommerkomfort i de varmeste rum i huset
- Varmefordelingsanlæg med radiatorer, let og tung gulvvarme
- Varmestyring
- Typiske fejl ved projektering af varmeanlægget
- Husets tæthed
- Naturlig ventilation
- Ventilation med varmegenvinding, (central og decentral)
- Valg af varmekilde, fjernvarme eller varmepumpe
- Boligventilationsvarmepumper
- Solceller, typiske anlæg og hvordan det påvirker beregningen

Kurset beskæftiger sig kun med boliger, ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

Undervisningsform
Kurset er udformet som en praktisk projekteringsguide til lavenergibyggeri i lavenergiklasse 2015 og 2020 og har især fokus på, hvordan du lettest opfylder de nyeste krav i BR15.

Der holdes oplæg om de forskellige tekniske løsninger, som dokumenteres ved hjælp af eksempler udført i beregningsprogrammet Be15. Efter hvert indlæg er der mindre gruppeopgaver og tid til spørgsmål.

Målgruppe
Kurset er for projekterende og ansatte i byggefirmaer, som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med de nye regler og blive bedre til at finde de mest optimale løsninger.

Deltagerne er bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre med en relevant teknisk baggrund. Men der er også plads til beslutningstagere fx boligforeninger og andre, der arbejder med nybyggeri.

Det er ikke et krav, at du på forhånd har kendskab til Be15 energiberegninger.

Vores kursister siger
"Kurset berørte mange relevante problemstillinger".

"Det var godt at få et overblik over, hvordan nye og fremtidige bygninger skrues sammen. Det var godt at udveksle erfaringer med de øvrige kursister."

"Ud over veloplagte foredragsholdere, var inddragelse af erfaringer fra de andre kursister meget nyttige."

"Underviserne er fagligt meget kompetente og har en rigtig god formidlingsevne. De er gode til at invitere kursusdeltagerne til at bidrage med spørgsmål samt egne erfaringer. De to undervisere samarbejder internt rigtig godt."

Undervisere
Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten

Niels Hørby Jørgensen er en af vores mest erfarne og efterspurgte undervisere. Til daglig arbejder Niels som energirådgiver og rådgiver såvel private som offentlige bygherrer i forbindelse med energirigtigt byggeri. Niels har stor erfaring i arbejdet med praktisk anvendelse af bygningsreglementet og yder rådgivning ved projektering og opførelse af lavenergihuse.

VVS tekniker og indehaver Michael Sand, Sand Energi

Michael Sand har speciale inden for lavenergibyggeri og både projekterer og installerer varmeanlæg i et stort antal lavenergibygninger. Gennem sine mange erfaringer formidler han best-practice viden, og han er tidligere underviser på Aarhus Arkitektskoles uddannelse til Passivhusdesigner.
Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad

Kl. 9.15 - 9.30
Præsentation af dagens program og indlægsholdere

Kl. 9.30 - 10.00
Bygningens design gør en afgørende forskel!

En kompakt bygning og vinduer med en fornuftig størrelse og orientering, gør det lettere og derved billigere at opfylde energikravene. I virkelighedens verden er der mange andre hensyn end de energimæssige, og derfor bliver designet sjældent energimæssigt perfekt, men bygningers udformning bør altid tænkes ind i større eller mindre omfang.
Du får eksempler på gode og mindre gode løsninger.

Kl. 10.00 - 10.15
Pause

Kl. 10.15 - 11.15
Hvordan opfylder man de nye krav til sommerkomfort?

Udvendig eller indvendig solafskærmning er ofte nødvendigt for at kunne opfylde de nye krav om at boliger ikke må blive for varme om sommeren. Men især udvendig afskærmning påvirker husets arkitektur meget.
Tunge konstruktioner og god mulighed for udluftning er også en del af løsningen når overtemperaturer skal undgås.
Vi zoomer ind på de forskellige løsninger, går tæt på reglerne og viser beregningsmetoden.

Kl. 11.15 - 12.00
Varmefordelingsanlæg - gulvvarme og radiatorer

Varmeanlægget i lavenergihuse kan give problemer hvis det ikke er udført så det passer til et lavenergihus.
I dette afsnit kommer vi ind på fordele og ulemper ved tung kontra let gulvarme, samt viser eksempler på opbygning af gulvkonstruktion med let gulvvarme.
Vi vurderer også om det kan fungere med gulvarme i stueplan og radiatorer på 1 sal.
Vi gennemgår varmestyring til gulvvarme og radiatorer, og kigger på typiske fejl som gør, at varmefordelingsanlægget ikke fungerer tilfredsstillende.

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.45
Centralt eller decentralt ventilationsanlæg?

Nye enfamiliehuse må godt bygges med naturlig ventilation, men den typiske løsning er dog et centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding for at sikre et godt indeklima.
Vi vurderer om et af de nye decentrale anlæg funger i praksis, om de giver et tilfredsstillende luftskifte og om der en el-besparelse sammenlignet med et almindeligt ventilationsanlæg. Vi viser eksempler, og prøver central og decentral ventilation af i beregningssoftware.

Kl. 13.45 - 14.00
Pause

Kl. 14.00 - 15.00
Fjernvarme eller varmepumpe?

Hvordan vurderer du om fjernvarme eller varmepumpe er den rigtige løsning i den konkrete byggesag. Vi guider dig til det der er vigtigt at have fokus på, og laver en enkel øknomiberegning hvor fjernvarmen holdes op imod en varmepumpeløsning. Vi kikker nærmere på boligventilationsvarmepumper.

Kl. 15.15 - 16.00
Solenergi som supplement

Solceller er stadig en effektiv metode til at overholde BR15 kravene. Vi forklarer de nye regler for hvordan solceller indregnes med henholdsvis fjernvarme og med varmepumpe.
Kort omkring typiske anlæg, og hvad du skal være opmærksom på med hensyn til størrelser og placering.
Vi efterprøver det også i beregningssoftware.

Kl. 16.00
Kurset slutter

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser