Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis
Kategorier: Byggejura

Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Mogens Høgsted
Kursusdato
Kursussted
Status
 
23.10.2018 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Du får overblikket over, hvad Ydelsesbeskrivelserne indeholder, hvad de reelt betyder og hvordan de anvendes - og herunder hvilke beslutninger om supplerende opgaver etc., der skal tages.

Vi tager udgangspunkt i ydelsesbeskrivelserne (YB) for bygherrerådgivning (2013), for byggeri & planlægning (2012) og for anlæg & planlægning (2013).

Vi sætter fokus på, hvad der er nyt i de seneste revisioner, og så går vi især helt tæt på, hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold, og hvad det der står rent faktisk helt konkret indebærer:

Hvad indeholder Ydelsesbeskrivelserne?
Hvad betyder de reelt?
Hvordan anvendes de?
Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
- hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
- hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
- hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB
- hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Målgruppe
Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse 3 målgrupper.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Meget relevant - og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)"
"Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)"
"Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner - og også ny viden"
"Gruppearbejdet giver en god inddragelse af deltagerne"
"Emnet var godt. Ydelsesbeskrivelserne er helt centrale for, at vi som rådgivere kan definere vores ydelser"

Kursusleder og underviser
Kursusleder og underviser Mogens Høgsted, Vive Consult
Mogens Høgsted arbejder som selvstændig konsulent. Han har mere end 40 års erfaring som bygherrerådgiver for en lang række offentlige og private bygherrer.

Undervisere
Programchef Finn Bloch, Københavns Lufthavne A/S
Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, COWI

Baggrund
Ydelsesbeskrivelserne Byggeri & Planlægning, Bygherrerådgivning og Anlæg & planlægning er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet.
Men det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til en ydelsesbeskrivelse for at ydelsen er defineret. Det er nødvendigt at sikre sig, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der i opgavens forløb ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30
Registrering - morgenmad og kaffe/te


Kl. 09.00
Velkomst og introduktion til dagen

- Deltagere og dagens program
- Deltagernes forventninger og udfordringer ved brug af ydelsesbeskrivelserne

v/ Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 09.15
Ydelsesbeskrivelserne - indhold - del 1

- Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og planlægning gennemgås med fokus på de afsnit, man som udbyder skal forholde sig til/supplere
- Indlæg og bordgruppedrøftelser

v/ Finn Bloch, Nyt Hospital Hvidovre og Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 11.00
Ydelsesbeskrivelserne - indhold - del 1
- Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgiving og IKT, som udført , Arbejdsmiljøkoordinering gennemgås med fokus på de afsnit, man som udbyder skal forholde sig til/supplere
- Indlæg og bordgruppedrøftelser

v/ Finn Bloch, Nyt Hospital Hvidovre og Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Ydelsesbeskrivelserne i aftalegrundlaget

- YB som aftaledokument i det samlede aftalegrundlag og som udbudsgrundlag
- Brug af YB ved forskellige afregningsformer
- Brug af YB ved forskellige aftaleformer
- Eksempler på besværligheder

v/ Mogens Høgsted, Vive Consult

Kl. 13.30
Bygherrens brug af Ydelsesbeskrivelserne


Fokus på:
- Udbudsmateriale til rådgivning baseret på ydelsesbeskrivelserne
- Behov for suppleringer og uddybninger
- Konkrete udfordringer, fx grænseflader mellem projektering og en række supplerende opgaver, IKT ydelser

v/ Finn Bloch, Nyt Hospital Hvidovre

Kl. 14.45
Pause


Kl. 15.00
Projekteringsaftaler og ydelsesbeskrivelser

- Konkrete erfaringer med rådgivers brug af ydelsesbeskrivelse Byggeri og planlægning
- Særlige udfordringer i forhold til fx afregningsformerne
- Eksempler på uenigheder, der kan opstå

v/ Christine Kalhauge, COWI

Kl. 15.45
Revision af YB Byggeri og planlægning

- orientering om fokusområder i FRI og Danske Arks arbejde med revision af Ydelsesbeskrivelsen

v/Finn Bloch, Nyt Hospital Hvidovre

Kl. 16.00
Kurset slutter


Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.