Fugt og tage - afvanding, fugtteknik og lufttæthed

Fugt og tage - afvanding, fugtteknik og lufttæthed

Produktinformation
Redaktion: Tommy Bunch-Nielsen, Georg Christensen, Charlotte Gudum og Nanna Dahl Pedersen
Sider: 65
Udgivelsesår: 2010
Udgiver: Tagpapbranchens Oplysningsråd
ISBN-13: 9788799301874
Varenummer: tornr030

Kategorier: Andre konstruktioner , Indeklima
kr. 200,00
(ekskl. moms)
 
kr. 250,00
(inkl. moms)
 
 
Fugt og tage - afvanding, fugtteknik og lufttæthed er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


TOR anvisning 30 - Fugt og tage - Afvanding, fugtteknik og lufttæthed.

Anvisning 30 afløser afsnit 4 om afvanding og afsnit 7 om bygningsfysiske forhold i TOR-anvisning 22, 2. udgave, idet det er valgt at publicere de enkelte afsnit separat, da der sker store ændringer af de enkelte emner i TOR-anvisning 22 i disse år.
SBi-anvisning 224 Bygningers Fugtisolering er udkommet i august 2009 og dette medfører, at TOR s anvisninger bringes i overensstemmelse med ændringerne i denne i forhold til den tidligere SBi-anvisning 178 fra 1993.

Kravene til afvanding, maksimale lunkestørrelser og inddækningshøjder er stort set uændrede, dog med tilføjelser omkring krav til inddækningshøjder ved tagterrasser.
Med de øgede krav til isoleringstykkelser er de ydre dele af tagkonstruktionerne blevet koldere og udtørres ikke i samme grad som tidligere af overskudsvarme fra bygningen.
En gennemsnitlig lavere temperatur rykker ved de bygningsfysiske forhold og dermed ændres anbefalinger med hensyn til isolering og placering af dampspærre m.v.

Bygningers lufttæthed må forventes at blive væsentlig bedre efterhånden som de nye tæthedskrav i Bygningsreglementet implementeres. Dette mindsker samtidig risikoen for opstrømmende rumluft og dermed også risikoen for fugtproblemer.

Der er i dag stor fokus på skimmelsvamp, hvor man tidligere mere havde fokus på trænedbrydende svamp. Skimmelsvamp kan opstå, når den relative fugtighed i en længere periode er over ca. 75 %, mens de trænedbrydende svampe kræver højere fugtniveauer for at udvikle sig. Samtidig er der en stor del af året temperaturforhold i tagkonstruktioner, som er gunstige for svampevækst. Med den øgede bevidsthed omkring skimmelsvamps skadelige påvirkning på mennesker, er kravene til et acceptabelt fugtniveau blevet skærpet, hvilket har indflydelse på tagkonstruktionens opbygning. Dette er særlig relevant i forbindelse med ombygning fra koldt til varmt tag.

Fugtbelastningen i bygninger har tidligere været opdelt i tre rumklimaklasser, denne opdeling erstattes af en inddeling i fem fugtbelastningsklasser, der tager udgangspunkt i DS/ISO EN 13788, afstemt til danske forhold og erfaringer. En bygnings indplacering i fugtbelastningsklasse er afgørende for valg af tagkonstruktion.