Tillæg 1 til DS 432 Afløbsinstallationer

Tillæg 1 til DS 432 Afløbsinstallationer

Produktinformation
Sider: 8
Udgivelsesår: 2012
Udgiver: Dansk Standard
Varenummer: dsti432/1

Kategorier: VVS-installationer , BR15
kr. 204,75
(ekskl. moms)
 
kr. 255,94
(inkl. moms)
 
 
Tillæg 1 til DS 432 Afløbsinstallationer er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Norm for afløbsinstallationer - Tillæg 1: Sikring mod opstemning - Højvandslukker

Tillægget skal sikre bygninger mod ekstremregn.
Publikationen er udkommet i forlængelse af flere tilfælde med ekstremregn og behovet for en målrettet indsats mod oversvømmelser

Med tillægget præciseres det danske sikkerhedsniveau og kravene til de produkter, som skal modstå klimaændringerne.
Tillægget giver også producenter af udstyr inden for højvandslukker klare retningslinier til at CE-mærke deres produkter i overensstemmelse med den europæiske standard DS/EN 13564-1:2003, Højvandslukkere til bygninger, således at de kan markedsføres og sælges lovligt i Danmark og udlandet.

Om DS 432:
Denne norm gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand. Bortledning kan ske til hovedafløbsledninger, til anlæg for rensning, til opsamling og til nedsivning. Normen gælder for afløbsinstallationer for møddingsvand, ajle og gylle fra og med gulvafløb, overkant af afløb fra gulvrender, kanaler og lignende til tilslutning til beholdere.
Normen gælder såvel for nye installationer som for ændringer og tilføjelser i eksisterende anlæg. Reparation af ledninger og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte sanitetsgenstande, armaturer, apparater, beholdere mv. kan også udføres med materiel og metoder, der også var tilladt efter gældende regler på afløbsinstallationens udførelsestidspunkt. Brandtekniske foranstaltninger er ikke omfattet af normen. De overordnede krav i punkt 2 gælder for alle typer af afløbsinstallationer, herunder de i punkt 8 anførte særlige afløbsinstallationer. Kravene og anvisningerne i kapitlerne 3-7 sigter primært på afløbsinstallationer, som de traditionelt udføres i Danmark. Der er således tale om gravitationssystemer, hvor begrænsning af tryk-svingninger sker ved lufttilførsel gennem de vandførende ledninger, fx fra eventuelle udluftninger.
Vedrørende drænsystemer henvises til DS 436 Norm for dræning af bygværker. Normen gælder for ledningsspecifikke forhold. For ikke-ledningsspecifikke forhold henvises til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.