Pressemeddelelser

29.januar 2018

Bygherreuddannelse i Danmark giver udbytte – også i Grønland

Tre kommunale bygherrer i Grønland har styrket kompetencerne ved at deltage på Molios uddannelse Bygherrekompetencer i Danmark. Udover, at uddannelsen har bragt deltagerne videre i karrieren, så har kommunen, Kommuneqarfik Sermersooq, fået stort udbytte.

 

30. oktober 2017

Mere klimatilpasning på dagsordenen

Vores klima er i forandring. Kraftigere storme, øget og mere intens nedbør, højere temperaturer og længere tørkeperioder. Klimaet har stor betydning for os alle og på den måde, vi skal indrette vores byer og boliger på i fremtiden. Alligevel er klimatilpasning et ret nyt område i byggebranchen.

Læs pressemeddelelsen her

 

24. oktober 2017 (rettet: 26. oktober 2017)

Hvad skal drive digitaliseringen videre efter IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri?

Hvad skal blive den nye løftestang for digitaliseringen i byggeriet, når IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri bortfalder? Branchen skal i fremtiden selv styre udviklingen, og vidensdeling bliver stadig vigtigere for fremdriften.

Læs pressemeddelelsen her

 

16. oktober 2017

Udfordringer for fremtidens facadebyggeri

Der mangler viden om byggematerialers begrænsninger, når facader renoveres eller nybygges. Det giver risiko for både utætheder og brand siger to af landets førende eksperter Anders Vestergaard fra DBI og Tommy Bunch-Nielsen fra BUNCH BYGningsfysik.

Læs pressemeddelelsen her

 

12. oktober 2017

Et skridt frem for det bæredygtige byggeri

Efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri vokser eksplosivt disse år. Behovet for hurtig adgang til at overskue og sammenligne forskellige produkters bæredygtige egenskaber stiger tilsvarende. Nu lanceres Danmarks nye digitale platform for materialer til bæredygtigt byggeri (P-BB). 

 

1. august 2017

"Bæredygtighed er rigtig god business"

Bæredygtighed er ikke blot en nødvendighed, men en selvfølge i vores hastigt voksende byer, mener direktør i BLOXHUB, Torben Klitgaard – en selvfølge som også er en rigtig god forretning. På konferencen ”Fremtidens bæredygtige byggeri” er Torben Klitgaard årets hovedtaler. Læs et interview med ham her.

Læs pressemeddelelsen her

 

22. juni 2017

Den kommunale bygherres bekendelser

Som alle andre i bygge- og anlægsbranchen står også den kommunale bygherre over for et gennemgribende paradigmeskifte. Bestræbelserne på at opnå et bedre og billigere offentligt byggeri, er i fuld gang med at ændre forventninger, processer og samarbejdsmodeller. Dette kalder på nye, styrkede bygherrekompetencer.

Læs pressemeddelelsen her 

 

8. marts 2017

Når renoveringen overgår til drift

I disse år bruges milliarder på at renovere almene boliger. Renoveringer, der både skal forbedre driftsøkonomien, miljøet og de sociale kvaliteter ved bebyggelsen. Men hvordan sikrer man, at driften tænkes effektivt ind fra begyndelsen og hvordan sørger vi for, at forbedringerne faktisk realiseres, når renoveringen er gennemført? Molio har samlet en række aktører til konference om emnet.

Læs pressemeddelelsen her

 

17. februar 2017 

Wake-up-call til den danske bygge- og anlægsbranche

Et unødigt kompliceret aftalegrundlag kan meget vel være på vej til bygge- og anlægsbranchen - ikke bare i Danmark, men i hele EU. Storbritannien har sat fuld kraft på det fælleseuropæiske standardiseringsarbejde forud for BREXIT, og nu råber en af Danmarks førende kræfter på området, Gunnar Friborg, vagt i gevær.

Læs pressemeddelelsen her

 

08. februar 2017

FM skal skabe værdi for kernevirksomheden

Facilities Management er et område i rivende udvikling og et område med stor betydning for en virksomheds langsigtede totaløkonomi. Men der er bug for et kompetenceløft i branchen for at sikre FM-organisationer og virksomheder det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger.

Læs pressemeddelelsen her

 

09. november 2016

Brandsikring styrket af (nyt) samarbejde

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Byggecentrum har indgået et samarbejde om en fælles årlig konference om brandsikring i byggeriet til fordel for vidensdeling, større åbenhed og fælles referencer blandt branchens fagpersoner.

Læs pressemeddelelsen her

 

28. oktober 2016

Byggeriet har brug for noget nyt

Byggeriets aktører skal være villige til at afprøve nye forretningsmodeller, nye samarbejdsformer og nye produktløsninger, hvis vi for alvor skal øge produktiviteten i vores byggeri. Det siger CEO i NordicFlexHouse, Anders Thomsen, som sammen med Byggecentrum har udviklet en heldagskonference om den nye industrialisering af byggeriet.

Læs pressemeddelelsen her

 

6. oktober 2016

En ny drivkraft i byggebranchen

Byggecentrum og bips har fået nyt, fælles navn; Molio. Molio vil være med til at udvikle digitaliserings- og informationsflowet i byggeriet samt understøtte denne udvikling med data og viden i form af relevante digitale værktøjer, efteruddannelse og faglitteratur. 

Læs pressemeddelelsen her

 

27. september 2016

Tagdagen 2016 - samler branchen om at undgå skader

Der er fortsat alt for mange skader på tage og undertage, og de koster bygningsejere dyrt. Det anslås, at skader på tag udgør 59 % af de samlede skadesudbedringsudgifter. Det er både ærgerligt og helt unødvendigt lyder det fra to førende eksperter, der nu sammen med Byggecentrum inviterer til den faglige konference "Tagdagen 2016".

Læs pressemeddelelsen her

 

9. august 2016

Renovering med værdi for alle

Renoveringsprojekter skal tænkes på en ny måde, for at leve op til de moderne krav, der stilles fra samfund, bygningsejer, bruger og branche. Renoveringsprocessen skal kunne skabe værdi for alle interessenterne. Dét skal en helt ny uddannelse nu være med til at sikre. Renoveringsuddannelsen udbydes af Byggecentrum i samarbejde med en række af de fremmeste aktører inden for udvikling af renoveringsområdet. 

Læs pressemeddelelsen her

 

29. juni 2016

Bæredygtigt byggeri i 3. potens

Bæredygtighed handler om mere end at passe på miljøet – ifølge entreprenørvirksomheden LOGIK & CO. handler det også om social ansvarlighed og sorte tal på bundlinjen. Virksomheden er kåret til Danmarks mest bæredygtige virksomhed i 2015, og på konferencen ”Fremtidens bæredygtige byggeri – vi skal videre!” kan du høre deres erfaringer med at være bæredygtig på de tre parametre. 

Læs pressemeddelelsen her

 

09. juni 2016

Bæredygtighed på et oplyst grundlag

Mange af byggebranchens professionelle oplever at blive hægtet lidt af, når begrebet bæredygtighed optræder i en byggesag. Og det gør det oftere og oftere. Byggecentrums uddannelse, Bæredygtighed i Byggeriet, er for alle dem, der ikke vil hægtes af. De første nyuddannede BiB-konsulenter giver uddannelsen ”thumbs up”.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

31.marts 2016

Byggeriets IKT-pionerer anbefaler uddannelse

Der hersker lidt forvirring i branchen om realiseringen af de nye IKT-krav, især IKT-aftalerne. Derfor er byggeriets IKT-pionerer i fuld gang med at uddanne sig til at kunne løfte opgaven. Det er en gave at høste frugten af de første erfaringer, siger kursusleder på Byggecentrums uddannelse for IKT-koordinatorer og ledere, Christian Bolding. Og det ser ud til at kursisterne er enige. 100 % anbefaler uddannelsen til andre.

Læs pressemeddelelsen her

 

7. marts 2016

Nyt, bæredygtigt vækstmarked er over os 

Stigende krav om bæredygtighed i byggeriet er den næste økonomiske løftestang for en række små og store virksomheder i byggebranchen. Ny undersøgelse fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst understøtter, at forretningspotentialet for de håndværkere, der hænger på, er stort.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

25. februar 2016

BIM med hurtige overslagspriser   

Når projekterende arbejder med BIM OG har et abonnement på V&S Prisdata, så er det blevet endnu nemmere og hurtigere at finde frem til den samlede overslagspris for byggeriet. Nu har byggebranchens største leverandør af prisdata, V&S Prisdata, tilføjet CCS-koder til de mange forskellige bygningsdele.   

Læs hele pressemeddelelsen her

 

3. marts 2015

Det biologiske Hus i Middelfart

Hvornår begynder vi for alvor at udnytte de mange biologiske overskudsprodukter fra landbruget til bæredygtige byggematerialer? Svaret er nu. Den endelige aftale om etablering af Det Biologiske Hus er nu helt på plads, og det bliver Danmarks største, permanente bygge- og boligudstilling, HUSET i Middelfart, der lægger parcel til. Det Biologiske Hus spås at revolutionere både forbrugerens krav til bæredygtige boliger og til hele samfundets ressourcekredsløb.    

Læs hele pressemeddelelsen

 

28. januar 2015

Deltagere anbefaler uddannelse for bygherrer – for 10. år i træk

Bygherrer og bygherrerådgivere skal kunne håndtere og forvalte en mere og mere kompleks rolle. Derfor er bygherrens kompe-tencer afgørende for kvaliteten af vores byggeri. Uddannelsen Bygherrekompetencer styrker nu på 11. år disse kompetencer og kursisterne anbefaler uddannelsen varmt.

Læs hele pressemeddelelsen